TRAKTOR  
Lærebok: kr. 330.-
   
   
Teorikurs personbil / traktor: kr. 2 000.-
Kjøretime: kr.    750.-
Kurs i sikring og merking av last: kr.    800.-
Leie av traktor ved førerprøve: kr. 1 200.-